Index Framåt

INIServe är en serverapplikation som tillåter en fjärrklient att editera INI fils poster på en maskin där INIServe körs. Den är distribuerad som freeware. Dokumentationen är för version 0.7.

Dementier och Garanti

Denna produkt levereras "Som den är", utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller tolkade, inkluderande, men inte begränsade till, de underförstådda garantierna för lönsamhet eller lämplighet för något ändamål. Hela risken vad gäller kvalitét och prestanda är upp till dig att bedöma. Skulle produkten vara defekt, ligger den fulla kostnaden för reparation, service eller åtgärder hos dig.

Författare till INIServe är Peter Moylan, peter@ee.newcastle.edu.au

Den senaste versionen av INIServ finns normalt på ftp://eepjm.newcastle.edu.au/software.
Information om andra program på den här sidan kan hittas på http://eepjm.newcastle.edu.au/os2/software.html.

Du kan, om du vill, prenumerera på en mailinglista med annonsering av nya releaser av mina programvaror. För att gå med i listan, skicka ett e-mail till majormajor@eepjm.newcastle.edu.au. Subjektraden är inte viktig och kan innehålla vad som helst. I brevets huvud skrivs raden


       subscribe software-announce

För att lämna listan, skicka ett liknande e-mail men använd kommandot "unsubscribe" istället för "subscribe".