Hem Framåt

Introduktion
Vad är den till för?
Innehållet i en INI fil
Funktionell översikt av INIServe's kommandon
Logga in
Välja en fil att editera
Lista ut vilka applikationer och nycklar som finns
Kontrollera storleken på en post
Läsa ett värde
Lägga till eller modifiera en post
Radera ett värde
Diverse kommandon
Logga ut
Installation
Avinstallation

Alfabetisk lista på kommandon
A kommandot
C kommandot
D kommandot
E kommandot
F kommandot
K kommandot
L kommandot
M kommandot
O kommandot
P kommandot
Q kommandot
S kommandot
T kommandot
V kommandot
W kommandot