Index Hem Bakåt Framåt

Ett av de vanligaste sätten för ett OS/2 program att lagra sina konfigurationsdata är i en INI fil. Det betyder att du, i många fall, kan ändra programmets inställningar genom att editera programmets INI fil. Det finns ett flertal INI editorer tillgängliga som låter dig utföra detta.

Normalt kommer du inte att arbeta direkt inne i INI filen, därför att utvecklarna brukar anse att INI data är interna detaljer som inte är fullständigt dokumenterade för den vanlige användaren. Det typiska är att data manipuleras antingen via "Setup" optioner i själva programmet, eller av ett konfigurationsverktyg som är bifogat av programmets konstruktör. Det är tillräckligt att programmets författare vet vad som finns i INI filen.

Det finns en situation där det kan vara svårt att ändra ett programs konfigurationsalternativ, och det är när administratören försöker hitta programmet över ett nätverk. En väg runt detta är att använda en klient-server modell för INI editering, och det är här som INIServe kommer in i bilden. INIServe, som körs på den maskin där INI filen finns, utgör serverdelen av anslutningen. Allt som behövs är en klient som körs i andra ändan.

När du tog hem arkivet med INIServe, fick du troligtvis också med en demonstrationsklient som är en INI fils editor för fjärranvändning. Den är enbart avsedd som en demonstration. Den långsiktiga intensionen är att applikationsspecifika klienter skall utvecklas, företrädesvis av de författare till programvaror som innehåller en egen INI fil.

Protokollet för kommandon accepterade av INIServe har avsiktligt hållits enkelt, så att det skall bli enkelt att skriva klientprogramvara. Någon existerande "Setup" programvara som manipulerar INI filer via operativsystemets API anrop bör vara möjliga att modifiera, med relativt liten ansträngning, för att istället använda INIServe's kommandon för att läsa och skriva INI data.