Index Hem Bakåt Framåt

Weasel

Weasel är en kombinerad POP3 och SMTP daemon (Post Office server) för OS/2. POP3 och SMTP sektionerna kan aktiveras eller avaktiveras var och en för sig. Den distributeras som optional shareware.

Denna dokumentation är för version 1.61.

Weasel har två varianter, kallade Weasel Standard och Weasel Pro. För bekvämlighet är de distribuerade som ett enstaka program, men 'Pro' funktionerna är avaktiverade om du inte har angivit en giltig 'Weasel Pro' registreringskod i Setupprogrammet. Den viktigaste skillnaden mellan de två verisonerna är att Standard-versionen endast stöder en maildomän, medan Pro-versionen kan användas för att hosta multipla domäner.

Den tillgänglig manualen täcker de funktioner som är gemensamma för båda versionerna. De extra funktionerna hos Weasel Pro är beskrivna i en annan manual för Weasel Pro, som du hittar i den här paketeringen under namnet WEASELPRO.INF.

Dementier och Garanti
Denna produkt levereras "Som den är", utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller tolkade, inkluderande, men inte begränsade till, de underförstådda garantierna för lönsamhet eller lämplighet för något ändamål. Hela risken vad gäller kvalitét och prestanda är upp till dig att bedöma. Skulle produkten vara defekt, ligger den fulla kostnaden för reparation, service eller åtgärder hos dig.

Författare till Weasel är Peter Moylan, peter@ee.newcastle.edu.au.

Den senaste versionen av Weasel finns normalt på ftp://eepjm.newcastle.edu.au/software. Information om andra program på den här sidan kan hittas på http://eepjm.newcastle.edu.au/os2/software.html.

Information om nya versioner.

Du kan, om du vill, prenumerera på en mailinglista med annonsering av nya releaser av mina programvaror. Det finns två listor: programvaru-annonsering, vilken endast är till för detta ändamål, och weasel-listan, vilken är ett generellt forum för diskussioner och frågor om Weasel. För att gå med i en eller båda listorna, skicka ett e-mail till majormajor@eepjm.newcastle.edu.au. Subjektraden är inte viktig och kan innehålla vad som helst. I brevets huvud skrivs raderna

       subscribe software-announce
       subscribe weasel-list
       end

(För att gå med i endast en av de två listorna, använd endast ett "subscribe" kommando.) För att lämna listan, skicka ett liknande e-mail men använd kommandot "unsubscribe" istället för "subscribe".