Index Hem Bakåt Framåt

FtpServer är en ftp daemon för OS/2. Den distribueras som optional shareware. Dokumentationen är för version 0.93.

Dementier och Garanti

Denna produkt levereras "som den är" utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller tolkade, inkluderande, men inte begränsade till, de underförstådda garantierna för lönsamhet eller lämplighet för något ändamål. Hela risken vad gäller kvalitét och prestanda är upp till dig att bedöma. Skulle produkten vara defekt, ligger den fulla kostnaden för reparation, service eller åtgärder hos dig.

Författare till FtpServer är Peter Moylan, peter@ee.newcastle.edu.au.

Den senaste versionen av FtpServer finns normalt på ftp://eepjm.newcastle.edu.au/software.
Information om andra program på den här sidan kan hittas på http://eepjm.newcastle.edu.au/os2/software.html.

Du kan, om du vill, prenumerera på en mailinglista med annonsering av nya releaser av mina programvaror. Det finns två listor: programvaru-annonsering, vilken endast är till för detta ändamål, och ftpserver-listan, vilken är ett generellt forum för diskussioner och frågor om FtpServer. För att gå med i en eller båda listorna, skicka ett e-mail till majormajor@eepjm.newcastle.edu.au. Subjektraden är inte viktig och kan innehålla vad som helst. I brevets huvud skrivs raderna


       subscribe software-announce

       subscribe ftpserver-list

       end

(För att gå med i endast en av de två listorna, använd endast ett "subscribe" kommando.) För att lämna listan, skicka ett liknande e-mail men använd kommandot "unsubscribe" istället för "subscribe".